2019 november

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination, a new normal that has evolved from generation.
lol.jpg

25 november 2019

Het bestuur is heel blij met alle mensen die een steentje bij willen dragen aan het beheer van ons mooie zwembad. Mensen komen en gaan als bestuurslid, daar is niets mis mee. Dit betekent wel dat wij continu ervoor moeten zorgen dat de continuïteit van het bestuur niet onder druk komt te staan.

Op zoek naar nieuwe bestuursleden

Door het vertrek van een aantal sleutelfiguren binnen ons bestuur, zijn we voor komend seizoen op zoek naar een penningmeester, een coördinator van de technische commissie en leden voor de technische commissie. Dit zijn cruciale functies die binnen het bestuur van het zwembad niet kunnen ontbreken.

Op zoek naar nieuwe commissieleden

Daarnaast zoeken we nog steeds uitbreiding voor onze sponsorcommissie, onze groencommissie, onze commissie klusdagen en een vormgever die kan ondersteunen bij het maken van de grafische uitingen van het zwembad.

Ken jij iemand of zelf interesse in een van deze functies? 

Neem dan zeker even contact op met Klaas-Jakob Bakker (06 47 19 28 05) of Mark Schreurs (06 46 35 67 66) voor een nadere kennismaking. Of mail naar info@zwembadgeulle.nl.

Steentje-bijdragen.png

25 november 2019

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen worden momenteel twee baden gerenoveerd. De renovatie van deze twee baden kunnen we als vereniging zelf betalen. Voor het diepe bad is nog heel veel geld nodig. We proberen subsidie te krijgen, we zijn bezig met sponsoring en we denken na over een crowdfundingsactie.

Activiteiten organiseren

Voor deze crowdfunding willen we komend seizoen losse activiteiten gaan organiseren om geld op te halen. Denk aan: lootjes verkopen, de clubactie bij Albert Heijn Dijkstra in Bunde, het organiseren van een evenement, zoals een wandeltocht, een kerstmarkt of iets huis aan huis verkopen.

Meehelpen of een idee voor een actie?

Heb jij ervaring met het op touw zetten van een actie voor het inzamelen van geld? Of heb je een goed idee dat je wil uitwerken om geld bij elkaar te krijgen voor de renovatie van het diepe bad? Alleen of samen met een groepje leden? We horen het heel graag van je! Neem contact op met Mark Schreurs via mail sponsoring@zwembadgeulle.nl of 06 46 35 67 66. Echt alle ideeën zijn van harte welkom!

IMG_2202-e1572815256858-1280x1380.jpg

3 november 2019

Wij doen ook mee met de grote clubactie bij Albert Heijn Dijkstra in Bunde! Geef Zwembad Geulle een zetje en doneer je muntje aan ons zwembad! Het opgehaalde geld kunnen we goed gebruiken voor de renovatie van het  diepe zwembad. Er is maar liefst € 10.000 euro te verdelen over 15 verenigingen!

Hoe werkt het?

Vanaf maandag 4 november tot en met zondag 15 december ontvang je bij elke 10 euro boodschappen een muntje. Je muntje kun je doneren aan 15 verenigingen, waaronder Zwembad Geulle.

?? Bedankt alvast voor jouw donatie!

Iedere steun is welkom!

Mail voor meer informatie over het leveren van elke andere donatie, sponsoring of andere vorm van steun naar info@zwembadgeulle.nl.