Inschrijven

Inschrijfformulier voor leden, steunleden of het aanmelden van groepen

INSCHRIJFFORMULIERLid worden? Steunlid worden of groepen aanmelden? Vul dan dit inschrijfformulier in.

Middels het verzenden van dit formulier ga je akkoord met de voorwaarde dat het lidmaatschap alleen mogelijk is door de afgifte van deze doorlopende machtiging. Je blijft automatisch lid tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan middels schriftelijke opzegging uiterlijk voor 30 november van ieder jaar.

Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden die gesteld worden aan het lidmaatschap.

De contributie in 2019 bedraagt €26,00 per gezinslid per jaar vanaf 4 jaar*. Vanaf 2020 bedraagt het lidmaatschap € 27,00 per jaar. Word je lid halverwege het seizoen (vanaf 16 juli) dan betaal je de helft van het lidmaatschap voor het lopend jaar met de verplichting om het daaropvolgend jaar lid te blijven.

Steunleden betalen per persoon minimaal €20,00. Steunleden hebben geen toegang tot het zwembad, maar ondersteunen het wel.

Per machtigingsformulier zal éénmalig een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld worden geïncasseerd. Dit bedrag wordt in 1 keer van uw rekening geboekt.

De leeftijdsgrens wordt bepaald per 1 januari. Kinderen die in het lopende kalenderjaar vier worden betalen vanaf dat jaar € 26. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen niet zelfstandig lid zijn. Een ouder of wettelijke verzorger dient ook lid te zijn van het zwembad. Dit heeft o.a. te maken met de meewerkverplichting.

Let op: na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail, die soms in de SPAM-mailbox terecht kan komen. Controleer deze dus ook!