Inschrijven

Inschrijfformulier voor leden, steunleden of het aanmelden van groepen

INSCHRIJFFORMULIERLid worden? Steunlid worden of groepen aanmelden? Vul dan het onderstaande inschrijfformulier in.

Middels het verzenden van dit formulier ga je akkoord met de voorwaarde dat het lidmaatschap alleen mogelijk is door de afgifte van een doorlopende machtiging. Je blijft automatisch lid tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan middels schriftelijke opzegging uiterlijk voor 30 november van ieder jaar.

Ook dient van ieder gezin één persoon te voldoen aan de lidmaatschapsverplichting door:

  1. jezelf in te plannen voor drie uurtjes individuele klussen op het zwembad, of:
  2. jezelf in te plannen voor dire uurtjes entreecontrole, of:
  3. jezelf in te plannen voor één van de gezamenlijke klusdagen (ochtend of middag, drie uurtjes), of:
  4. jezelf in te plannen voor drie uurtjes bij een activiteit die georganiseerd wordt op het zwembad (bijvoorbeeld afgelopen jaar de spellenmiddag), of:
  5. de verplichting af te kopen door het betalen van € 30.

De contributie in 2019 bedraagt € 26 per gezinslid per jaar vanaf 4 jaar*. Vanaf 2020 bedraagt het lidmaatschap € 27 per jaar. Word je lid halverwege het seizoen (vanaf 16 juli) dan betaal je de helft van het lidmaatschap voor het lopend jaar met de verplichting om het daaropvolgend jaar lid te blijven.

* De leeftijdsgrens wordt bepaald per 1 januari. Kinderen die in het lopende kalenderjaar vier worden betalen vanaf dat jaar € 26. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen niet zelfstandig lid zijn. Een ouder of wettelijke verzorger dient ook lid te zijn van het zwembad. Dit heeft o.a. te maken met de lidmaatschapsverplichting.

Steunleden betalen per persoon minimaal € 20. Steunleden hebben geen toegang tot het zwembad, maar ondersteunen het wel.

Per machtigingsformulier zal éénmalig een bedrag van € 5 inschrijfgeld worden geïncasseerd. Dit bedrag wordt in één keer van uw rekening geboekt.

Let op: na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail, die soms in de SPAM-mailbox terecht kan komen. Controleer deze dus ook!