2021 januari

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination, a new normal that has evolved from generation.
Teams-ALV-2021-1280x960.jpeg

30 januari 2021

Als bestuur kijken we terug op een goede Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 januari. De vergadering vond online via het programma Teams plaats. Meer dan dertig leden waren aanwezig. De hoogste opkomst ooit! Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid! De twee besluiten van het bestuur werden tijdens twee stemrondes unaniem aangenomen. We blikken graag even terug.

Afgelopen jaar was een jaar met vanwege corona minder inkomsten en onvoorziene hogere uitgaven. Dat is de reden waarom het bestuur van plan is om het lidmaatschapsgeld eerder te innen en te verhogen naar 40 euro per lid voor het seizoen 2021. Samen hebben we gestemd op het eerder incasseren en het verhogen van het lidmaatschapsgeld. Op beide besluiten werd JA gestemd!

Opzeggen lidmaatschap kan nog vóór 15 februari

Aangezien we als bestuur begrijpen dat deze verhoging van het lidgeld naar 40 euro per lid niet voor iedereen acceptabel is, geven we alle leden eenmalig de kans om hun lidmaatschap vóór 15 februari 2021 op te zeggen. Ben je het dus niet eens met de verhoging van het lidgeld? Stuur dan voor maandag 15 februari een mail naar ledenadministratie@zwembadgeulle.nl. Vanwege drukte bij de ledenadministratie kan het even duren voordat je een bevestiging van je afmelding krijgt. Als bestuur hopen we er natuurlijk op dat we mogen blijven rekenen op jullie steun als lid zodat we samen verder kunnen bouwen aan de continuïteit van zwembad Geulle.

Verhoging introducékaarten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering waren enkele leden tegen een de verhoging van de introducékaarten naar 10 euro. Deze kaarten zijn online te koop via het portal van de website. Met instemming van alle leden is besloten om de introducékaarten te verhogen naar 7,50 euro. Of er komend jaar überhaupt introducékaarten verkocht kunnen gaan worden, hangt wel nog af van de dan geldende coronamaatregelen.

Baantjeszwemmen

Verschillende aanwezigen wilden ook stemmen over het wel of niet handhaven van het baantjeszwemmen. Vanwege corona hebben we in 2020 het reserveren voor het zwemmen van baantjes geïntroduceerd. Het bestuur komt terug op het wel of niet handhaven van het baantjeszwemmen tijdens zwemseizoen 2021.

Verslag ALV volgt binnenkort

In onze volgende nieuwsbrief nemen we het verslag mee van de ALV waarin alle opmerkingen en gestelde vragen te vinden zijn.13 januari 2021

Vlogger Bas (baszegmaarbas.nl) uit Elsloo was op bezoek bij zwembad Geulle en sprak met onze voorzitter Klaas-Jakob over het afgelopen jaar. Een jaar met vanwege corona minder inkomsten en onvoorziene hogere kosten. Dat is de reden waarom het bestuur van plan is om de contributie eerder te innen en te verhogen.

Laat je stem horen en meld je aan voor onze ONLINE Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 januari 2021 om 20.00 uur. Door een opstapeling aan financiële verplichtingen in 2020 is het bestuur van plan om het lidgeld eerder te incasseren en te verhogen naar 40 euro per lid. Meld je aan voor de ALV en laat je stem horen: de leden beslissen of deze verhoging door kan gaan!

Online ledenvergadering via Teams

We nodigen jullie allemaal uit om tijdens onze ledenvergadering mee te praten en mee te denken over alles wat met het zwembad te maken heeft. De vergadering vindt online plaats via het programma Teams. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je van ons een bevestiging met de link naar Teams. Lees alvast de agenda.

Laat je stem horen en meld je aan!

Meld je nu aan voor onze ledenvergadering via mail naar secretaris@zwembadgeulle.nl. Laat je mening horen en kom naar de online ledenvergadering op donderdag 21 januari 2021!