e786c933-9445-47d3-8fbc-146482a9a648.jpg

Algemene Ledenvergadering 2024

22 juni 2024

Op woensdag 5 juni 2024 was de ALV bij La Estrella in Geulle. Het bestuur legde aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarcijfers werden gepresenteerd en de kascontrolecommissie – die alles gecontroleerd heeft – verleende het bestuur decharge. Daarna werd een doorkijk gemaakt naar komend seizoen. Het bestuur gaf aan dat de weergoden ons helaas nog niet goed gezind zijn. Aanwezige leden gaven aan dat een aantal zaken nog niet helder was. Daarom communiceren we deze nog een keer.

Wanneer is het zwembad open?
Het zwembad is open als de water- en buitentemperatuur boven de 18 graden is. Bij dreigend slecht weer gaan we dicht. Op de roze balk op de website staat altijd of we open op dicht zijn. Raadpleeg deze dus bij twijfel.

Moet de lidmaatschapsverplichting door het lid zelf voldaan worden?
Nee, dat hoeft niet persé. Iemand anders mag het ook doen.

Kun je ook op een andere manier aan je lidmaatschapsverplichting voldoen?
Ja, dat kan. Bijvoorbeeld door met de verkoop van zelfgebakken wafels geld in te zamelen voor het zwembad. Of door bij een evenement achter de bar te helpen wanneer hier mensen nodig zijn. Maar ook door een loterij voor het zwembad te organiseren. Uiteraard zijn andere creatieve ideeën ook van harte welkom om te bespreken en daarna op te pakken.

Moet je als vrijwilliger lid zijn?
Nee, vrijwilligers hoeven geen lid te zijn. Iedereen die het zwembad wil helpen, op welke manier dan ook, is van harte welkom.