CORONA-UPDATE-e1589704021900.jpg

17 mei 2020: Zwembad wel of niet open? Het bestuur geeft helderheid

17 mei 2020

Na de versoepeling van de coronamaatregelen worstelen veel verenigingszwembaden met de vraag of en hoe ze open kunnen gaan. Zo ook Zwembad Geulle. We zouden niets liever willen dan de deuren voor onze leden opengooien. Maar als we dat doen, moeten we dat verantwoord en veilig doen. Helaas kunnen wij de vanuit het kabinet en RIVM voorgeschreven maatregelen niet verantwoord naleven. Dat is de reden waarom we hebben besloten om voorlopig nog niet open te gaan.

Waarom kunnen we nog niet open?

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben op basis van de voorgeschreven maatregelen vanuit het kabinet en het RIVM een protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld. Het protocol vormt de leidraad voor alle zwembaden om op een veilige manier open te kunnen gaan. Als bestuur hebben we het protocol grondig gelezen en moeten concluderen dat het als verenigingszwembad onmogelijk is om al deze regels en maatregelen op een verantwoorde manier na te leven. Een greep uit de eisen die het protocol stelt:

  • Slechts een beperkt aantal mensen mogen tegelijkertijd gebruik maken van het zwembad.
  • De aanwezige zwemmers mogen maar een beperkte tijd aanwezig zijn. Er moet gewerkt gaan worden met bloktijden waarbij bijvoorbeeld elke twee uur gewisseld moet worden van groep.
  • Vooraf aanmelden is verplicht.
  • Iedereen boven de 12 jaar moet 1,5 meter afstand houden. Als zwembad moeten we zelf toezien op de naleving van deze maatregel. Doen we dat niet, dan lopen we als zwembad het risico op een boete.
  • Alleen via de door ons aangeven looproutes mag naar de baden en vanuit de baden naar de uitgang gelopen worden.
  • Als het niet noodzakelijk is, mogen ouders niet samen met hun kinderen gaan zwemmen. Volwassenen mogen niet in het ondiepe bad zwemmen. Ze houden toezicht vanaf de rand met 1,5 meter afstand tot de andere aanwezigen.
  • Kleedlokalen, toiletten en douches moeten dicht blijven. Eén toilet mag open blijven voor noodgevallen. Na elk gebruik moet deze gedesinfecteerd worden.
  • Voor een optimale hygiëne moet het chloorgehalte van het water omhoog.

We kunnen onze toezichthouders niet verantwoordelijk stellen om toe te zien op het naleven van al deze maatregelen. Ze moeten immers toezicht houden op de veiligheid van onze zwemmers in het water. Dat zou betekenen dat we iedere dag leden nodig hebben die op vrijwillige basis op de naleving van alle maatregelen kunnen toezien. Deze verantwoordelijkheid willen en kunnen we niet bij onze leden neerleggen.

Gezellig samen zwemmen staat voorop!

Wij zijn een kleinschalig verenigingszwembad waar het gezellig toeven moet blijven voor onze leden: families, senioren, en jongvolwassenen. Alle uit te voeren aanpassingen om de maatregelen te kunnen naleven, passen niet bij onze identiteit. We zijn een familiezwembad waar het boven alles gaat om samen zwemplezier beleven. Geen zwembad waar mensen tijdelijk in bloktijden en op 1,5 meter afstand van elkaar gebruik mogen maken van de faciliteiten. Gezinnen kunnen immers niet gezellig samen naar het zwembad komen.

Pas open na verdere versoepeling van de regels

Het bestuur heeft daarom besloten om in ieder geval tot 1 juli haar deuren gesloten te houden. We hopen in juni op een verdere versoepeling van de maatregelen. We kunnen pas opengaan als dat op een normale, controleerbare en familiaire manier kan. Alleen dan kunnen we allemaal optimaal genieten van ons zwembad.

We volgen de ontwikkelingen op de voet

Tot slot: weet dat wij als bestuur de ontwikkelingen rondom het coronavirus vanuit het kabinet op de voet volgen. Achter de schermen blijven wij doorgaan met alle voorbereidingen die nodig zijn om het zwembad open te kunnen laten gaan dit seizoen. Zodra de ontwikkelingen het toelaten om op een normale manier onze deuren te openen, informeren wij jullie daar over via deze nieuwsbrief, onze website en social media.

Blijf gezond en blijf onze vereniging een warm hart toedragen!