IMG_6167-1280x960.jpg

Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2022

15 mei 2022

Praat jij ook mee over de toekomst van Zwembad Geulle?

Op woensdag 8 juni 2022 hebben we een bijzondere Algemene Ledenvergadering gepland. Niet alleen legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en hoe ons geld is uitgegeven, maar ook is er een stemming nodig over wijziging van de statuten. 

Er is een nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen, en hierdoor heeft het bestuur van Vereniging Zwembad Geulle de statuten moeten aanpassen. De inhoud van de wijziging is puur formeel. Maar de afspraak is dat twee derde van de leden moet stemmen tijdens een vergadering over elke statutenwijziging.

Wil je hierbij aanwezig zijn op woensdag 8 juni (om 20.00 uur)? Stuur dan een mail naar secretariaat@zwembadgeulle.nl om je aan te melden. De locatie van de meeting volgt later, als we weten hoeveel mensen komen. Ook de agenda en meer informatie (jaarverslag en begroting) volgen nog.

Lukt het niet om op 8 juni twee derde van de leden bij elkaar te krijgen, dan komt er een volgende Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 juni waar de wijziging opnieuw ter stemming wordt gebracht. Dan is het aantal aanwezige leden niet meer van belang. Als twee derde van de leden die er dan zijn instemt, is de wijziging bekrachtigd.