2020 mei

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination, a new normal that has evolved from generation.
CORONA-UPDATE-1-1280x909.jpg

30 mei 2020

Klusdagen zaterdag 6 juni en woensdagavond 10 juni

In onze vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat we hopen op versoepelende maatregelen vanuit de overheid zodat we per 1 juli open kunnen gaan. Maar om überhaupt open te kunnen gaan, moeten we ons bad wel in orde maken. We hebben drie klusmomenten waar je je als lid voor kunt aanmelden.

Je kunt je via het portal van onze website inplannen voor de klusdagen op zaterdag 6 juni van 9.00 tot 12.00 uur en in de middag van 13.00 tot 16.00 uur . Of op woensdagavond 10 juni van 18.00 tot 21.00 uur. Als je je inplant, heb je voldaan aan je lidmaatschapsverplichting!

Coronaveilig aan het werk!

In groepen van maximaal 10 personen gaan we aan de slag met bladeren opruimen, snoeien, poetsen, etc. Twee coördinatoren zorgen ervoor dat er coronaveilig gewerkt kan worden en dat leden tijdens het werk 1,5 m afstand van elkaar verwijderd blijven. Ook zorgen we voor desinfectiemiddelen en handschoenen. We hebben dit keer geen pauze met koffie en vlaai. Helaas, want ook dat mag niet.

Laten we samen alles van de positieve kant blijven bekijken en help ons mee om het zwembad klaar te maken voor een prachtig zwemseizoen als we open kunnen! We hopen met z’n allen dat we per 1 juli open kunnen. Uiteraard brengen we jullie meteen op de hoogte als we open kunnen. Voor nu: pas goed op elkaar!


CORONA-UPDATE-e1589704021900.jpg

17 mei 2020

Na de versoepeling van de coronamaatregelen worstelen veel verenigingszwembaden met de vraag of en hoe ze open kunnen gaan. Zo ook Zwembad Geulle. We zouden niets liever willen dan de deuren voor onze leden opengooien. Maar als we dat doen, moeten we dat verantwoord en veilig doen. Helaas kunnen wij de vanuit het kabinet en RIVM voorgeschreven maatregelen niet verantwoord naleven. Dat is de reden waarom we hebben besloten om voorlopig nog niet open te gaan.

Waarom kunnen we nog niet open?

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben op basis van de voorgeschreven maatregelen vanuit het kabinet en het RIVM een protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld. Het protocol vormt de leidraad voor alle zwembaden om op een veilige manier open te kunnen gaan. Als bestuur hebben we het protocol grondig gelezen en moeten concluderen dat het als verenigingszwembad onmogelijk is om al deze regels en maatregelen op een verantwoorde manier na te leven. Een greep uit de eisen die het protocol stelt:

 • Slechts een beperkt aantal mensen mogen tegelijkertijd gebruik maken van het zwembad.
 • De aanwezige zwemmers mogen maar een beperkte tijd aanwezig zijn. Er moet gewerkt gaan worden met bloktijden waarbij bijvoorbeeld elke twee uur gewisseld moet worden van groep.
 • Vooraf aanmelden is verplicht.
 • Iedereen boven de 12 jaar moet 1,5 meter afstand houden. Als zwembad moeten we zelf toezien op de naleving van deze maatregel. Doen we dat niet, dan lopen we als zwembad het risico op een boete.
 • Alleen via de door ons aangeven looproutes mag naar de baden en vanuit de baden naar de uitgang gelopen worden.
 • Als het niet noodzakelijk is, mogen ouders niet samen met hun kinderen gaan zwemmen. Volwassenen mogen niet in het ondiepe bad zwemmen. Ze houden toezicht vanaf de rand met 1,5 meter afstand tot de andere aanwezigen.
 • Kleedlokalen, toiletten en douches moeten dicht blijven. Eén toilet mag open blijven voor noodgevallen. Na elk gebruik moet deze gedesinfecteerd worden.
 • Voor een optimale hygiëne moet het chloorgehalte van het water omhoog.

We kunnen onze toezichthouders niet verantwoordelijk stellen om toe te zien op het naleven van al deze maatregelen. Ze moeten immers toezicht houden op de veiligheid van onze zwemmers in het water. Dat zou betekenen dat we iedere dag leden nodig hebben die op vrijwillige basis op de naleving van alle maatregelen kunnen toezien. Deze verantwoordelijkheid willen en kunnen we niet bij onze leden neerleggen.

Gezellig samen zwemmen staat voorop!

Wij zijn een kleinschalig verenigingszwembad waar het gezellig toeven moet blijven voor onze leden: families, senioren, en jongvolwassenen. Alle uit te voeren aanpassingen om de maatregelen te kunnen naleven, passen niet bij onze identiteit. We zijn een familiezwembad waar het boven alles gaat om samen zwemplezier beleven. Geen zwembad waar mensen tijdelijk in bloktijden en op 1,5 meter afstand van elkaar gebruik mogen maken van de faciliteiten. Gezinnen kunnen immers niet gezellig samen naar het zwembad komen.

Pas open na verdere versoepeling van de regels

Het bestuur heeft daarom besloten om in ieder geval tot 1 juli haar deuren gesloten te houden. We hopen in juni op een verdere versoepeling van de maatregelen. We kunnen pas opengaan als dat op een normale, controleerbare en familiaire manier kan. Alleen dan kunnen we allemaal optimaal genieten van ons zwembad.

We volgen de ontwikkelingen op de voet

Tot slot: weet dat wij als bestuur de ontwikkelingen rondom het coronavirus vanuit het kabinet op de voet volgen. Achter de schermen blijven wij doorgaan met alle voorbereidingen die nodig zijn om het zwembad open te kunnen laten gaan dit seizoen. Zodra de ontwikkelingen het toelaten om op een normale manier onze deuren te openen, informeren wij jullie daar over via deze nieuwsbrief, onze website en social media.

Blijf gezond en blijf onze vereniging een warm hart toedragen!


Foto-nodig-voor-je-zwempasje_.png

11 mei 2020

Nog geen foto op je zwempasje staan of een nieuwe actuele foto nodig voor op je pas? Laat dan nu voordelig pasfoto’s maken bij  een van onze leden: fotograaf Ruud Vranken uit Elsloo.Als lid van Zwembad Geulle kun je voor € 7,50 acht pasfoto’s met gratis portretfoto 10 x 15 cm laten maken.

Gratis digitale versie van je foto

Ook krijg je gratis een digitale versie van je foto mee. Handig, want deze foto kun je uploaden via het portal van onze website. Zo heb je voor komend zwemseizoen meteen een actuele foto op je pasje staan.

Pasfoto’s nodig?

 • Bel Ruud Vranken voor het maken van een afspraak.
 • Neem je zwempasje mee, alleen dan kun je gebruikmaken van de aanbieding.
 • De pasfoto’s worden in de studio van Ruud in Elsloo gemaakt, Rembrandtstraat 17. Als de foto’s gemaakt zijn, krijg je ze meteen mee naar huis: Alles klaar terwijl je lacht!

Contactgegevens Ruud Vranken Fotografie

Kijk voor meer informatie over fotograaf Ruud Vranken op www.fotoruudvranken.nl. Bel Ruud voor het maken van een afspraak via 046 437 17 86 of 06 120 85 415.

Ruud Vranken fotografie logo